FONDÉE CONSULTING AB

VD & HR- SPECIALIST,  GIANA AKBARI.

Jag är involverad i stort sätt på alla projekt.  Jag tror att

" Nyckel till framgång är att hålla medarbeterna i frontlinjen"


Jag har en vision om att kunna påverka så många bolag som möjligt för att skapa mer effektiva organisationer och fler bättre arbetsplatser. Jag vill också fortsätta växa i stadig takt för att löpande kunna utveckla vår plattform till att hantera - från individens välmående till organisationens lönsamhet. Jag vill hjälpa företagens ledning att anpassa sina strategier för att minimera negativ stress och personalomsättning. Arbetslösheten bland personer som är födda i ett annat land ökar. Nu är det dags att ändra på det och jag vet vad som ligger bakom fenomenet. Jag starta Fondée för att jag vill att alla ska kunna ha goda förutsättningar att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Jag har samlat och sammanställt information om de olika genvägar och hjälpmedel för att hjälpa andra genom min arbetslivserfarenheter ska jag kunna underlätta processen.