FONDÉE CONSULTING AB

ARBETSRÄTTSLIGT STÖDIngen ska behöva känna sig osäker på sina rättigheter eller stå ensam i en tvist eller konflikt på arbetsplatsen.

Vi erbjuder dig hjälp och stöd under din svåra situation. Vi erbjuder både arbetsrättslig rådgivning, förhandlingshjälp. Vi är på din sida och ser dina individuella utmaningar och behov. Med vår rådgivning kan du känna dig trygg med fackligt stöd från någon som förstår din situation. Hit kan vända för att få stöd eller råd i frågor som rör ditt arbetsliv eller din karriär. Våra kunniga rådgivare hjälper dig med fackliga eller arbetsrättsliga frågor.

Behöver du rådgivning om exempelvis din arbetssituation eller lön kontaktar du rådgivningen

kontakt@fondeeconsulting.com

 


Oavsett om du behöver konkret stöd med en uppkommen situation eller vill ha råd kring hur du själv kan hantera den finns våra rådgivare tillgängliga för dig. Du kan vända dig till oss i frågor om till exempel


  • Lön
  • Anställningsvillkor
  • Semester
  • Uppsägningstid
  • Arbetsmiljö
  • Föräldraledighet eller kollektivavtal.

UNYTTJA DEN FACKLIGA RÅDGIVNINGEN!
Ibland kan det uppstå oenighet i en fråga mellan dig och din arbetsgivare.

Du kan då ta kontakt med Fondée Consulting rådgivning så att en av våra erfarna förhandlare kan hjälpa dig att hantera problemet. Vi kan ge dig råd och stöd inför att du själv tar kontakt med arbetsgivaren alternativt att vi kontaktar arbetsgivaren för din räkning. Det kan handla om allt från anställningsvillkor till en felaktig uppsägning.