FONDÉE CONSULTING AB


Vi arbetar intesivt med stöd och hjälper även företag och organisationer med effektivisering och kompetensförsörjning.


Vi hjälper även våra kunder både med de operativa, dagliga personalfrågor och de mer strategiska utmaningarna för att långsiktigt utveckla personal. Vi har en vision om att kunna påverka så många verksamheter som möjligt för att skapa mer effektiva organisationer och fler bättre arbetsplatser.   Fondée Consulting skräddarsyr personallösningar, såväl bemannings- och rekryteringslösningar. 

Så är du arbetsökande och vill även in på arbetsmarknaden så är vi värda att kolla upp.

Som om inte det räckte så erbjuder vi även exklusiva tjänster inom bemanning och rekrytering. 

Hos oss står du i fokus!

Vår erfarna personal stöttar dig och erbjuder professionellt stöd och professionell matchning för du så snabbt som möjligt ska komma ut i arbete eller studier. Vi brinner för att se våra kandidater lyckas och vill fortsätta leverera en tjänst av högsta kvalitet.


Dataskyddspolicy


Vi värnar om individens integritet. Läs vår dataskyddspolicy här

 Våra  konsulter som skapar resultat, Rätt kompetens, skarp leverans och en kort startsträcka.

Vi är snabbt på plats och tar sig an uppdraget med stort engagemang och fokus.


Varje dag gör vi skillnad


Alla verksamhet med anställda har behov av ett bra HR- stöd.


Långt ifrån alla har möjlighet att hålla sig med HR som arbetar med uppdaterad  kunskap,erfarenhet och validerade arbetsmetoder. Men genom våra HR-tjänster  ges möjlighet att ha det levererade på ett sätt som passar eran verksamhet. Ligger  ansvaret för ert HR-stöd hos VD, ekonomi chef eller någon annan som inte har fullt  fokus på frågan är risken stort att nödvändiga saker inte blir gjorda eller ramlar  mellan stolarna, ofta med negativa följder som kan vara svåra att överblicka. Har  ditt företag en egen HR-funktion, men där HR har fullt upp eller druknar i operativa frågor. Där kan vi antingen avlasta det operativa eller stötta i det strategiska allt efter behov och person och bli din Hr- orginisations bästa vän.

Anställ rätt personer för din organisation! 


Optimera alla kontaktpunkter från jobbsökningen till ansöknings- och intervjuprocesserna.

Effektiv personalhantering handlar inte bara om kompensation och personalförmåner. Det handlar först och främst om att välja och anställa rätt person med rätt tankesätt och se till att de har vad de behöver för att växa inom din organisation.Visste du att?


Framgångsrika organisationer fokuserar mycket mer på personlighet och kulturell passform när de anställer. Kulturell passform är avgörande för att behålla talang., Å andra sidan kommer dåligt anställda inte att fungera bra och kommer sannolikt att odla en giftig arbetsmiljö.

.


Vi hjälper företag med bemanning av Fondée Consultings talanger med 0–8 års erfarenhet. Står ditt företag inför arbetstoppar, föräldraledigheter eller andra vakanser? Eller ska ni expandera och behöver ta in ny tillfällig kompetens?
Med bemanning skapar ni flexibilitet genom att hyra in personal under de perioder då behov finns. Vi har arbetsgivaransvaret och säkerställer all uppföljning. Vi ser även till att kollektivavtalet följs och att både ni och konsulten är nöjda. Att låta Fondée sköta din bemanning kan också vara ett sätt att hitta nya medarbetare. Du kan alltid hyra först för att sedan ta över anställningen själv. Då slipper du dessutom det tidskrävande administrativa arbeten och de kostnader en rekryteringsprocess innebär.

Vill du bli en av  oss

eller lämna en spontanansökan för kommande tjänster? Vi på Fondée Consulting är alltid intresserade av duktiga kandidater för anställning till någon av våra kunder, eller för att bli associerad 

VÅRT MÅL- BRANCHENS MEST NÖJDA KUNDER!

Vi vill att våra kunder ska känna att det lönar sig att välja oss!

Vi är övertygade om att människorna är företagets viktiga resurs och nyckel till framgång.   Det är engagerade människor som får utvecklas och bidra med sin kompetens, som får företag att nå sina mål och ett arbetsgivarvarumärke som förknippas med en bra personalpolicy attraherar de bästa talangerna och stärker konkurrenskraften. Vi på specialistområde HR har en gedigen erfarenhet av att hjälpa våra kunder att skapa resultat genom att bygga och utveckla HR-organisationer för att bli mer dynamiska i en konkurrens utsatt miljö.


Kontakta oss!

HAR DU BEHOV AV EN KONSULT ELLER RESURSER?

Ibland behövs det extra stöd Det kan behövas på heltid eller deltid och ibland handlar behovet om att driva ett förändringsarbete eller axla en roll i väntan på en rekrytering eller under en sjukskrivning.


En del av dem har ingen egen HR-chef  men har däremot behov av professionellt stöd i personalfrågor vid olika tillfällen och ofta finns det i dessa företag ett ganska stort behöv av chefsstöd.


I takt med att de växer ser de ofta ett ökat behov av att bättre strukturera sitt HR-arbete utan att för den skull fastna i komplexa processer och strukturer. Det är där vi kommer in i bilden. Kontakta oss