FONDÉE CONSULTING AB

Rekrytering och Bemanning


Göteborg är en region som befinner sig i en tillväxtfas där många företag är i behov av att nyanställa personal genom en rekrytering. När ett flertal arbetsgivare konkurrerar om samma arbetskraft är det viktigt att kandidaterna får en positiv upplevelse genom hela rekryteringsprocessen.

Som företagare vet vi att man ibland inte har tid att avsätta för rekrytering när man är i ett expansivt skede. För att säkerställa en att rätt person kommer till rätt plats kan ni välja att anlita oss på                     Vi kan då hjälpa er med hela rekryteringsprocessen eller att kartlägga hur er rekryteringsstrategi skall se ut. Ni får då tid över till att göra det ni är bäst på – er kärnverksamhet. Vi har mångårig erfarenhet av både rekrytering och bemanning samt har ett stort kontaktnät.

  •  Bygga HR-processer och professionalisera HR-arbetet 
  •  Få en nulägesbild av hur HR fungerar avseende processer, kompetenser, arbetssätt och                 organisation samt identifiera utvecklingsområden på kort och lång sikt.
  •  Utveckling av process och verktyg för målstyrning och utvecklingssamtal inklusive utbildning av chefer
  • Organisationsutveckling och organisationsförändring inkl chefsstöd, kommunikation och fackliga förhandlingar
  • Hantering av svåra personalärenden och rehabiliteringar
  • Frågor som rör arbetsmiljö och arbetsrätt

Exempel på vad vi kan hjälpa med; 


Ofta behöver våra kunder hjälp inom ett specifikt uppdrags-område, med en viss utmaning som de står inför. Våra konsulter kan, tack vare sin gedigna erfarenhet, snabbt sätta sig in i kundens behov och skapa värde. Vi ger stöd vid alla typer av utmaningar inom HR & konsultuppdrag inom fastigets- förvaltning och våra uppdrag varierar från kortare punktinsatser, ett stöd på timbasis eller ett par dagar i veckan till en konsult på plats under en längre tid.

Vi hjälper många av våra kunder att rekrytera nyckelpersoner inom uppdragsområden som med rätt kompetenser, erfarenhet och personliga egenskaper kan bidra till företagets framgång. Tack vare vårt stora nätverk och vår egen bakgrund inom HR så har vi valt att fokusera på rekrytering.

Vi kommer varje vecka i kontakt med en mängd fantastiska profiler som vi vet är intresserade av nya, spännande utmaningar.

Kraften i vårt HR-nätverk blir tydlig i varje sådan rekrytering och vi tror att vi är lyckosamma just tack vare att vi själva kan HR-professionen och kan hjälpa våra kunder att både definiera vad de behöver och att hitta rätt person till varje roll.

Ibland behövs en interim HR eller fastighets- förvaltare under en kortare eller längre period. Ett stöd kan behövas på heltid eller deltid och ibland handlar behovet om att driva ett förändringsarbete eller axla en roll i väntan på en rekrytering eller under en sjukskrivning.

Flera av våra kunder är bolag som växer. En del av dem har ingen egen HR-chef men har däremot behov av professionellt stöd i personalfrågor vid olika tillfällen och ofta finns det i dessa företag ett ganska stort behov av chefsstöd. I takt med att de växer ser de ofta ett ökat behov av att bättre strukturera sitt arbete utan att för den skull fastna i komplexa processer och strukturer. Det är där vi kommer in i bilden. Vi har erfarna konsulter som går in med fullt engagemang för företagets verksamhet, affär och personalfrågor.

Outplacement program


Det finns olika skäl till att arbetsgivare och medarbetare ibland behöver gå skilda vägar. Det kan handla om en avveckling eller organisationsförändring som gör att roller försvinner eller förändras. Ibland träffas en individuell överenskommelse om att avsluta en anställning och då vill man som arbetsgivare ta ansvar för att den processen blir så bra som möjligt för alla.

Rekrytering


Att rekrytera personal handlar om att hitta den kompetens som matchar ditt behov, men också företagets kultur och affärsstrategi. För att lyckas med hållbara och långsiktiga rekryteringar behöver du jobba kompetensbaserat – en metod fri från fördomar med fokus på kompetens och potential.

Vi hjälper dig att rekrytera personal genom ett projektbaserat arbetssätt driver vår erfarna rekryteringskonsult hela processen från start till mål med struktur och tydliga tidsplaner. Vi jobbar med AI i vår annonsering och med automatisering för att hålla rekryteringsprocessen både effektiv och fördomsfri, och med digitala verktyg för arbetspsykologiska tester och referenstagning – för bästa resultat. Den mänskliga aspekten fångar vi upp genom att rekryteringskonsulterna får mer tid för personliga möten och ”speedmeetings” på din arbetsplats, så att vi kan säkerställa att personen passar in i er företagskultur. Har du bråttom? Inga problem. Vi är vana att jobba med expressrekryteringar.

Träff säker konsult


En konsult ska vara kompetent för rollen, bidra med nya perspektiv och kunna sätta igång omgående. Vi hittar nya konsulter för varje unikt uppdrag – en metod som skapar kvalitet. Vi bygger långsiktiga relationer med människor för alla roller inom HR - fastighets-förvaltning.Vi vet att människors kompetens och potential är avgörande för förmågan att skapa goda resultat i en viss roll. Engagemanget får du när du matchar en person som passar in i företagskulturen och teamet. Det har vi sett många gånger. Att göra en bra matchning tar inte lång tid när du vet vad du letar efter.